De Nederlandse Charterboot Vereniging
DNCV staat voor De Nederlandse Charterboot Vereniging, hierin zijn verenigd de charterboten die sportvistrips aanbieden.

Sportvissen gebeurd uitsluitend met de hengel waardoor er op een duurzame, milieuvriendelijke en verantwoorde manier gevist kan worden.

De leden bieden ieder voor zich  verschillende vistrips aan:

- Ankervissen
- Wrakvissen
- Makreelvissen
- Zeebaarsvissen
- Combitrips
- Haaientrips
- Schollentrips
- Trips naar de Engelse kust
- Lange wrakkentochten

De leden bieden geheel in overleg ook zeehondentrips, rondvaarten, en asverstrooiing aan. Voor zaken zoals inzet voor survey opdrachten en
dergelijke zijn zij ook te benaderen. Voor meer informatie over DNCV kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen; info@dncv.nl
De vereniging heeft ten doel:

- de belangenbehartiging (bevorderen van de chartervisserij) van en voor de leden en dient tevens als algemeen aanspreekpunt voor de leden;

- en het verrichten van al hetgeen met het eerder genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vereniging tracht dit doel:

hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere verenigingen binnen de chartervisserij/zeehengelsport, hetzij door samenwerking bij en in samenwerking met overkoepelende federaties en organisaties,
onder meer te bereiken door:

a. het verkrijgen van de daartoe benodigde geldelijke- en andere middelen;
b. het aanleggen en beheren van geldelijke reserves en/of fondsen;
c. het organiseren en/of doen organiseren van manifestaties en acties tot het verkrijgen van geldelijke- en andere middelen;
d. te streven naar wettelijke regelingen en overheidsmaatregelen, waarbij de belangen van de chartervisserij/zeehengelsport worden gewaarborgd;
e. het bevorderen, instandhouden en verbeteren van een milieu dat aan de beoefening van de chartervisserij/zeesportvisserij zoveel mogelijk kansen biedt;
f. alle andere wettige en geoorloofde middelen die met haar doel verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
© 2020 <-> 2023 Johnno WebBuilds / DNCV / info@dncv.nl / AVG
DNCV - Sharkatag