Zeebaars reglementering 2020

In 2020 gaat de bag limit omhoog naar 2 vissen en het seizoen wordt verlengd tot 9 maanden (vissen voor eigen consumptie vanaf Maart tot en met November). Voor de overige maanden geldt een terugzetverplichting!De Nederlandse Charterboot Vereniging en haar leden wensen alle opvarende klanten een visrijk 2020 toe.Verruiming zeebaars 2019

Sportvissers mogen in 2019 van 1 april tot en met 31 oktober één zeebaars meenemen voor eigen consumptie. Sportvisserij Nederland en de European Anglers Alliance (EAA) hebben in Den Haag en Brussel met succes gepleit voor deze verbetering ten opzichte van de jaren 2016, 2017 en 2018.

Lees verder ->De Nederlandse Charterboot Vereniging en haar leden wensen alle opvarende klanten een visrijk 2019 toe.De Sportvisserij krijgt breed gedragen steun in de 2e kamer.

Doorvaart en medegebruik Nederlandse windparken toegestaan op de Noordzee!

Vanaf 1 mei 2018 zijn drie windparken voor de Nederlandse kust toegankelijk voor schepen met een lengte over alles tot 24 meter. Het betreft het Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), Prinses Amalia Windpark (PAWP) voor de kust van IJmuiden en windpark Luchterduinen (LUD) voor de kust van Noordwijk.

Lees verder

De gedragscode voor veilig varen door windparken (pdf, 1.1 MB)
Regels in het kort (pdf, 30 kB)
Factsheet (pdf, 1.3 MB)

www.windopzee.nlDe Nederlandse Charterboot Vereniging en haar leden wensen alle opvarende klanten een visrijk 2018 toe.Beste mensen,

Graag wijs ik jullie op onderstaand artikel, compleet met link naar een petitie van de European Angling Alliance.

De petitie wil voorkomen dat de visserij op zeebaars verboden wordt en er voor zorgen dat we de huidige baglimit kunnen behouden. De teller staat inmiddels op 5000 na anderhalve dag (petities in de Engelse en Franse taal).

Willen jullie dit binnen je eigen netwerk verspreiden? Benieuwd wat we voor elkaar kunnen boksen!

EU wil vissen op zeebaars in 2018 deels verbieden23 oktober 2017

Betreft Doorvaart en medegebruik van windparken op zee

Geachte voorzitter,

Mede namens de minister van Economische Zaken informeer ik u hierbij over de vertraagde openstelling voor doorvaart en medegebruik van windparken op zee.

In het Nationaal Waterplan 2016-2021 is aangegeven dat de bestaande operationele offshore windparken in 2017 onder voorwaarden zullen worden opengesteld voor doorvaart en medegebruik. Dit vanwege de steeds groter wordende ruimteclaim van windparken op zee in de toekomst en in relatie tot andere gebruiksfuncties en een optimaal ruimtegebruik van de zee.

In de brief van 12 januari 2017 (kenmerk: IENM/BSK-2016/303493) heb ik aangegeven dat doorvaart en medegebruik betrekking heeft op de bestaande windparken langs de Hollandse Kust, te weten OWEZ, Amalia en Luchterduinen.

Door de vertraging zal de periode 2018 tot en met 2019 worden benut als proefperiode om de voorwaarden rondom doorvaart en medegebruik te kunnen monitoren en eventueel aan te passen.

In de afgelopen periode is gebleken dat voor een verantwoorde en gedragen implementatie van doorvaart en medegebruik in de bestaande windparken behoefte is aan een second opinion wat betreft het maatregelenpakket en de bijbehorende risico’s. Deze wordt momenteel uitgevoerd. Als gevolg hiervan is openstelling van de windparken vertraagd en zal niet meer in 2017 plaatsvinden.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van HaegenOpenstelling windparken streefdatum 1 april 2017 niet gehaald!

Het Rijk moet werkzaamheden uitvoeren om de openstelling veilig, handhaafbaar en uitvoerbaar te kunnen realiseren. In eerdere bijeenkomsten hebben wij u de streefdatum van 1 april 2017 genoemd.
De werkzaamheden die bepalend zijn voor de uiteindelijke datum van openstelling zijn echter nog niet voltooid. Vooralsnog is er geen datum van openstelling van de windparken officieel vastgesteld.
Achter de schermen wordt hard gewerkt om openstelling van de windparken zo spoedig mogelijk te realiseren.

Zodra er meer bekend is welke datum de openstelling zal zijn, zal DNCV dit publiceren op de website.De Nederlandse Charterboot Vereniging en haar leden wensen alle opvarende klanten een visrijk 2017 toe.De Nederlandse Charterboot Vereniging op bezoek bij de Kustwacht.

De Nederlandse Charterboot Vereniging vindt het belangrijk om in gesprek te gaan met de verschillende partijen die van invloed (kunnen) zijn op de belangen van haar leden. Op 18 december 2015 hebben Kees Hoek en Eef Hoek een bezoek gebracht aan het kustwachtcentrum in Den Helder.

Het Kustwachtcentrum coördineert en voert voor vijf ministeries 15 operationele overheidstaken (de Kustwachttaken) uit op het Nederlands deel van de Noordzee. De taken bestaan uit Dienstverleningstaken en Handhavingstaken.

3 April 2016

Dienstverleningstaken:


Handhavingstaken:


Het Kustwachtcentrum is het operationele deel van de Kustwacht en valt onder het Ministerie van Defensie. Het is gehuisvest op het marine terrein in Den Helder en fungeert als nationaal Communicatie- en Coördinatie Centrum. Het is aangewezen als Nederlands Maritiem en Aeronautisch Reddings Coördinatie Centrum. We zijn dus zowel MRCC als ARCC en dat wordt in het Engels aangeduid als Joint Rescue Co-ordination Centre (JRCC), door ons intern ook aangeduid als Front Office.

Het Centrum heeft een continue bezetting van 5 personen, t.w.:


3 April 2016

Tijdens het bezoek heeft de verenging haar belangen gedeeld met Sjaco Pas (hoofd nautisch beheer en operationele zaken). Naast zijn taken bij de kustwacht fungeert de heer Pas als nautisch adviseur bij diverse ministeries. De heer Pas heeft ons naast een presentatie over de kustwacht en haar taken een rondleiding gegeven op de werkvloer van het kustwacht centrum in Den Helder. De vereniging heeft het bezoek als zeer prettig en leerzaam ervaren.Tongfestival 2016

De Nederlandse Charterboot Vereniging organiseert haar derde tongfestival op 28 en 29 juli 2016 te Vlissingen.

Er zal wederom gestreden worden op centimeters van maatse tongen tussen de deelnemende sportvissers om de super hoofdprijs in de wacht te kunnen slepen.
Deze super hoofdprijs is een dag GRATIS mee vissen op elke deelnemende boot. Voor de nummers 2 tot en met 6 hebben wij mooie prijzen beschikbaar voor de bootvisserij.
Daarnaast zal er voor elke bootwinnaar een leuke attentie zijn. Let op elke dag zal er opnieuw worden gestreden voor de prijzen!!

De prijs is € 75 per persoon inclusief aas en een frietje met snack na afloop en kans op mooie prijzen.

De deelnemers zijn: Big Marlin, Discovery, Jan van Gent, Marie Louise, Zee Arend, Happy-Fisherman, Nautilus, Mijntje-Yvonne en de Valkyrie.
Boeken kunt u bij de schippers en zij kunnen u van alle informatie voorzien.

Wij zien u graag tegemoet op het Tongfestival.

Hartelijke groeten namens DNCVSportvissen voor charterboten in windparken gerealiseerd.

Als stakeholder heeft De Nederlandse Charterboot Vereniging een geweldig succes behaald met doorvaart en medegebruik van de windmolenparken vanaf 2017. Weliswaar zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden zoals:


De bovenstaande voorwaarden zijn opgenomen in de Beleidsnota Noordzee en zullen gedurende 2016 verder uitgewerkt worden tot beleidsregels waar onder andere aandacht zal zijn voor voorlichting, gedragsregels, monitoring en evaluatie. Als stakeholder zal De Nederlandse Charterboot Vereniging zich wederom inzetten voor de belangen van haar leden.

Note:

Indien u in gehele beleidsnota wilt doorliezen:

Klik hier (https://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/windenergie/belangenafweging/) voor de Beleidsnota Noordzee 2016-2021.De Nederlandse Charterboot Vereniging en haar leden wensen alle opvarende klanten een visrijk 2016 toe.Beste Lezers,

Allereerst wil ik alle deelnemers hartelijk danken voor hun deelname aan het tongfestival. Wij hopen jullie volgende keer weer te mogen ontvangen op de charterboten van onze vereniging.

Daarnaast wil ik uiteraard Pure Fishing en Shimano bedanken voor de sponsoring van ons evenement. Zij hebben prachtige prijzen beschikbaar gesteld specifiek voor de bootvisserij.

Sportvisserij Nederland wil ik bedanken voor de stekkengidsen die wij aan de deelnemers als presentje konden aanbieden en voor het beschikbaar stellen van een fotograaf en reporter om een verslag te schrijven in Het Visblad. Er was voor elke bootwinnaar een mooie kleine prijs in de vorm van een fileermes.

Hoofdprijs 1 opstapplaats op elke deelnemende charterboot

Tweede prijs Penn hengel met molen (sargus)
Derde prijs Shimano Exage 4000 molen
Vierde prijs Shimano vengeance boothengel
Vijfde prijs Penn hengel
Zesde prijs Penn tas

19 December 2015
19 December 2015

Nogmaals allen dank namens de organisatie.

Groeten, Kees